Personer med namnet Engelke

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Engelke som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Engelke

Namn Född Död
Hans Engelke 1595 1628
Claes Engelke 1628 1707
Margareta Elisabet Engelke 1744 -
Johannes Engelke 1733 1735
Henrik Engelke 1732 1732
Gotthelf Engelke 1717 1782
Pauline Charlotte Engelke 1814 1883
Karl Engelke 1808 1855
Robert Engelke 1804 1850
Karl Jakob Engelke 1770 1851
Franz Engelke 1887 1936
Signe Amalia Engelke 1885 1978
Berta Eugenia Engelke 1880 -
Fritz Eugen Engelke 1878 1929
Johan Engelke 1877 1933
Ida Kristina Engelke 1874 1963
Karl Engelke 1873 1873
Paul Axel Engelke 1848 1851
Johan Engelke 1846 1847
Gotthelf Robert Engelke 1842 1843
Maria Engelke 1838 1839
Karl Engelke 1835 1894
Johan Engelke 1806 1856
Kristina Margareta Engelke 1837 1912

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Engelke eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.