Personer med namnet Engelcrona

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Engelcrona som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Engelcrona

Namn Född Död
Göran Fredrik Engelcrona 1741 1812
Regina Elisabet Engelcrona 1759 1800
Maria Ludovika Engelcrona 1755 -
Anna Margareta Engelcrona 1753 -
Kristina Sofia Engelcrona 1752 1826
Anna Helena Engelcrona 1745 1832
Karl Fredrik Engelcrona 1741 -
Samuel Efraim Engelcrona 1730 1761
Anna Helena Engelcrona 1727 1744
Agneta Kristina Engelcrona 1726 1727
Samuel Engelcrona 1605 1647
Helena Engelcrona 1672 1725
Anna Margareta Engelcrona 1668 1733
Efraim Engelcrona 1637 1676
Samuel Engelcrona 1702 1750
Göran Fredrik Engelcrona 1699 1744
Efraim Engelcrona 1697 1717
Samuel Engelcrona 1670 1706
Anna Margareta Engelcrona 1698 1776

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Engelcrona eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.