Personer med namnet Eneskjöld

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Eneskjöld som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Eneskjöld

Namn Född Död
Anna Hildegard Eneskjöld 1699 1768
Henrik Johan Eneskjöld 1697 1743
Otto Reinhold Eneskjöld 1694 1714
Anna Kristina Eneskjöld 1691 1760
Charlotta Eneskjöld 1692 1740
Gustav Eneskjöld 1687 1764
Elisabet Dorotea Eneskjöld 1686 1694
Gustav Fredrik Eneskjöld 1685 1686
Karl Magnus Eneskjöld 1688 1721
Bernt Johan Eneskjöld 1683 1726
Gustav Eneskjöld 1655 1719
Helena Elisabet Eneskjöld 1690 -
Augusta Kristina Eneskjöld 1798 1859
Johanna Maria Vilhelmina Eneskjöld 1797 1857
Karolina Margareta Charlotta Eneskjöld 1795 1865
Karl Konstantin Eneskjöld 1767 1803

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Eneskjöld eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning