Personer med namnet Enbom

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Enbom som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Enbom

Namn Född Död
Kerstin Enbom - 1890
Per Enbom 1803 1879
Andreas Enbom 1835 1915
Ragnhild Ingeborg Enbom 1900 1972
Hilma Kristina Enbom 1897 1932
Nils Gösta Enbom 1895 1939
Ida Amalia Enbom 1892 1965
Axel Edvard Enbom 1890 1977
Olof Emil Enbom 1887 1982
Olof Fredrik Enbom 1864 1927
Axel Edvin Enbom 1896 -
Ester Elisabet Enbom 1888 1963
Ester Elisabeth Enbom - -
Ester Elisabeth Enbom - -
Erik Gösta Georg Enbom 1895 -
Karl Helge Georg Enbom 1897 -
Anders Georg Enbom 1859 1930
Anders Lennart Enbom 1909 1981
Kristina Enbom 1758 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Enbom eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning