Personer med namnet Enberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Enberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Enberg

Namn Född Död
Måns Helgesson Enberg - -
Sven Elov Enberg 1925 2004
Olof Nilsson Enberg 1833 -
Anna Nilsdotter Enberg 1828 1920
Nils Olsson Enberg 1810 1889
Brita Katarina Enberg 1789 -
Nils Enberg 1783 -
Anna Maria Enberg 1778 -
Elisabet Enberg 1776 -
Olof Olofsson Enberg 1690 1750
Nils Enberg 1730 1797
Olof Enberg 1787 1860
Charlotta Vilhelmina Enberg 1861 -
Johannes Enberg 1854 -
Gustava Karolina Enberg 1848 -
Karl Johan Enberg 1816 1872
Arne Birger Enberg 1926 -
Signhild Ann-Marie Enberg 1924 -
Kurt Henry Enberg 1921 -
Yngve Herbert Enberg 1918 -
Yngve Johannes Enberg 1894 -
Johanna Augusta Enberg 1850 1920
Maria Elisabet Enberg 1770 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Enberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.