Personer med namnet Ellström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ellström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ellström

Namn Född Död
Gunnel Maria Ellström 1919 2013
Anna Laura Ellström 1884 1946
Johan Rickard Ellström 1969 -
Gunnar Lars-Lenny Ellström 1955 -
Sven Börje Ellström 1930 2013
John Erik Gunnar Ellström 1923 1996
Ingegerd Elisabet Ellström 1921 2006
Johan Gottfrid Ellström 1892 1965
Lilian Margareta Ellström 1920 1990
Inger Elisabet Ellström 1950 -
Owe Fritiof Ingmar Ellström 1923 1969
Gunnel Maria Ellström 1946 -
Jöns Ellström 1788 1837
Karna Ellström 1843 1844
Bengta Ellström 1851 1853
Jöns Ellström 1844 1853
Nils Ellström 1845 1873
Anna Ellström 1839 -
Anna Pettersson Ellström 1882 -
Per Ellström 1879 -
Kersti Ellström 1876 -
Petter Jönsson Ellström 1815 1892
Herta Ingeborg Ellström 1905 1991
Sigrid Pettersson Ellström 1885 1959

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ellström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning