Personer med namnet Ellerstrand

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ellerstrand som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ellerstrand

Namn Född Död
Siri Gunborg Ellerstrand 1911 2003
Berta Dagny Ellerstrand 1909 2002
Ebba Linnéa Ellerstrand 1907 1999
Olle William Ellerstrand 1905 1971
Ellerstrand 1903 1903
Verner Algot Ellerstrand 1903 1992
Elsa Margareta Ellerstrand 1901 1966
Klara Justina Ellerstrand 1899 1964
Ester Elevira Ellerstrand 1895 1966
Fritz Leonard Ellerstrand 1873 1958
Emma Charlotta Ellerstrand 1870 1937
Oskar Bernhard Ellerstrand 1867 1927
Nils Edvard Ellerstrand 1863 1940
Edvard Jakob Ellerstrand 1862 1862
Johannes Olsson Ellerstrand 1832 1890
Inge Gotthard Paul Ellerstrand 1917 2006
Stig Gösta Per Ellerstrand 1912 1982
Inge Torsten Olof Ellerstrand 1909 1913
Daga Siri Johanna Ellerstrand 1905 1962
Edit Vivika Gunilda Ellerstrand 1902 1989
Arvid Gotthard Ellerstrand 1875 1945
Anna Elisabeth Ellerstrand 1969 -
Lars Gunnar Ellerstrand 1964 -
Gunhild Christina Ellerstrand 1962 -
Sven Anders Ellerstrand 1960 -
Kerstin Lena Maria Ellerstrand 1970 -
Kerstin Eva Birgitta Ellerstrand 1957 -
Björn Per Anders Ellerstrand 1955 -
Harry Thomas Ellerstrand 1933 -
Björn Gunnar Ellerstrand 1929 -
Gunnel Ellerstrand 1927 -
Johan Erik Gunnar Ellerstrand 1899 1967

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ellerstrand eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning