Personer med namnet Ekvall

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ekvall som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ekvall

Namn Född Död
Barbro Ekvall 1936 -
Herman Verner Ekvall 1890 1961
Olivia Ekvall 1757 1828
Pål Erik Ingvar Ekvall 1915 -
Anders Sigvard Ekvall 1912 -
Paul Erik Ekvall 1910 -
Sven Gustav Ekvall 1909 -
Elly Margit Ekvall 1907 1988
Inga Karola Ekvall 1903 -
Anders Svensson Ekvall 1871 1916
Elsa Gunborg Ekvall 1905 1980
Einar Engelbert Ekvall 1915 1989
Ivan Helmer Otto Ekvall 1913 1989
Ture Engelbert Ekvall 1892 1974
Ingeborg Katarina Ekvall 1892 -
Märta Amanda Ekvall 1889 -
Sofia Margareta Ekvall 1887 -
Amalia Elisabet Ekvall 1884 -
Ester Johanna Ekvall 1882 -
Gerda Amalia Ekvall 1880 -
Oskar Hjalmar Ekvall 1874 -
Karl Oskar Ekvall 1849 1931
Maria Charlotta Ekvall 1877 1956
Lars Olof Ekvall 1924 1991
Arne Bertil Ekvall 1926 -
Kaj Stefan Waldemar Ekvall 1954 -
Kai Erik Hjalmar Ekvall 1920 -
Henrik Ekvall 1716 1766
Sven Edvard Carlsson Ekvall 1877 1959
Kersti Ekvall 1849 1933

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ekvall eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning