Personer med namnet Ekeroth

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ekeroth som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ekeroth

Namn Född Död
Stig Haldor Valentin Ekeroth 1936 -
Evy Ingegerd Ekeroth 1933 -
Erny Torvald Ekeroth 1930 -
Elno Roland Ekeroth 1929 -
Fritz Hugo Ekeroth 1903 1978
Kerstin Ekeroth 1650 -
Ann-Charlotte Ekeroth 1945 -
Ekeroth - -
Elsa Ekeroth 1699 1772
Peter Persson Ekeroth 1695 -
Sara Persdotter Ekeroth 1695 1756
Helge Ingvar Ellert Ekeroth 1926 1990
Bolla Christina Ekeroth 1766 -
Oskar Ekeroth 1869 -
Johan Ekeroth 1863 -
Helena Ekeroth 1860 -
Gustav Ekeroth 1858 1923
Alma Ekeroth 1856 1888
Gustav Samuel Ekeroth 1822 1885
Alexander Ekeroth - -
Johan Magnus Ekeroth 1809 -
Samuel Ekeroth - -
Johan Ekeroth 1650 -
Anna Katarina Ekeroth 1684 1765
Beata Margareta Ekeroth 1730 1774
Anna Kristina Ekeroth 1725 1768
Olof Ekeroth 1722 1759
Stefan Ekeroth 1717 1798
Johan Ekeroth 1716 1741
Samuel Ekeroth 1712 1778
Samuel Ekeroth 1711 1711
Elias Ekeroth 1682 1754
Katarina Charlotta Ekeroth 1753 -
Beata Kristina Ekeroth 1752 -
Elias Ekeroth 1719 1793
Sven Reinerus Ekeroth 1800 1800
Anna Gustava Ekeroth 1796 -
Katarina Margareta Ekeroth 1794 1798
Samuel Ekeroth 1791 -
Elias Ekeroth 1789 1829
Samuel Ekeroth 1755 1824
Axel Gottfrid Ekeroth 1840 -
Anna Maria Ekeroth 1837 1843
Hilda Elisabet Ekeroth 1835 -
Charlotta Johanna Ekeroth 1832 -
Katarina Gustava Ekeroth 1830 1859
Charlotta Maria Ekeroth 1828 -
Johan Gottfrid Ekeroth 1824 1827
Johan Ekeroth 1786 1844
Margareta Sofia Ekeroth 1820 1901
Anna Ekeroth 1645 -
Margareta Ekeroth 1685 1773

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ekeroth eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning