Personer med namnet Ekenstierna

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ekenstierna som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ekenstierna

Namn Född Död
Knut Gustav Ekenstierna 1708 1753
Axel Karl Ekenstierna 1702 1764
Karl Gustav Fredrik Ekenstierna 1764 1802
Beata Fredrika Ekenstierna 1763 1763
Arvid Johan Fredrik Ekenstierna 1743 1813
Karolina Fredrika Ekenstierna 1817 1817
Henrietta Kristina Ekenstierna 1816 -
Charlotta Elisabet Ekenstierna 1813 1875
Alfred Napoleon Ekenstierna 1812 -
Elisabet Charlotta Ekenstierna 1810 -
Kristian August Ekenstierna 1809 1856
Karl Ekenstierna 1808 1879
Alfred Ekenstierna 1805 1806
Vilhelm Ekenstierna 1807 1878
Knut August Ekenstierna 1804 1843
Bror Nils Ekenstierna 1803 1834
Johan Fredrik Ekenstierna 1801 1858
Gustav Adolf Ekenstierna 1800 1857
Johan Adolf Ekenstierna 1768 1832
Sofia Lovisa Ekenstierna 1814 1857
Hjalmar Gustav Ekenstierna 1882 1882
Ida Augusta Ekenstierna 1880 1960
Otto Vilhelm Ekenstierna 1877 -
Maria Vilhelmina Ekenstierna 1876 -
Axel Gottfrid Ekenstierna 1872 -
Kristian Fredrik Ekenstierna 1871 -
Karl August Ekenstierna 1837 1903
Johan Ekenstierna 1671 1742

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ekenstierna eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning