Personer med namnet Ekeblad

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ekeblad som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ekeblad

Namn Född Död
Kristina Ekeblad 1736 1804
Anna Margareta Ekeblad 1734 -
Katarina Magdalena Ekeblad 1733 1772
Johan Ekeblad 1696 1737
Kristina Magdalena Ekeblad 1715 1742
Märta Ekeblad - -
Claes Ekeblad 1669 1737
Johan Ekeblad 1629 1697
Anna Ekeblad 1628 1685
Claes Ekeblad 1625 1656
Margareta Ekeblad 1623 1676
Märta Ekeblad 1627 1702
Göran Johansson Ekeblad 1596 1631
Bengt Ekeblad 1594 1611
Kristoffer Ekeblad 1592 1664
Ragnhild Ekeblad 1591 1668
Agneta Johansdotter Ekeblad 1589 1667
Kristina Ekeblad 1587 1657
Erik Ekeblad 1585 1601
Anders Ekeblad 1582 1612
Hans Ekeblad 1581 1605
Claes Andersson Ekeblad - 1614
Maria Ekeblad 1625 -
Hedvig Katarina Ekeblad 1746 1812
Johan Nilsson Ekeblad 1600 1636

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ekeblad eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning