Personer med namnet Ekeberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ekeberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ekeberg

Namn Född Död
Lars Peter Ekeberg 1770 -
Anna Katarina Ekeberg 1745 1808
Håkan Ekeberg 1729 1820
Josef Erik Ekeberg 1726 -
Ulrika Kristina Ekeberg 1725 -
Ulrika Ekeberg 1721 -
Johan Fredrik Ekeberg 1720 -
Ulrika Ekeberg 1718 -
Ulrika Ekeberg 1717 -
Karl Gustav Ekeberg 1716 1784
Gustav Gustavsson Ekeberg 1690 -
Brita Elisabet Ekeberg 1727 -
Arvid Ekeberg 1650 1712
Anna Katarina Ekeberg 1680 1725
Zakarias Adam Ekeberg 1703 -
Bengt Ekeberg 1699 -
Katarina Ekeberg 1697 1744
Magdalena Ekeberg 1692 1766
Elisabet Ekeberg 1690 1713
Kristina Barbro Ekeberg 1688 1736
Daniel Ekeberg 1684 -
Katarina Ekeberg 1682 1696
Bengt Ekeberg 1680 1690
Zakarias Bengtsson Ekeberg 1655 1714
Margareta Ekeberg 1695 -
Anna Maria Ekeberg 1701 -
Fritz Johan Emanuel Ekeberg 1895 1956
Hans Lennart Ekeberg 1956 -
Fritz Lennart Ekeberg 1930 -
Dennis Börje Junior Ekeberg 1987 -
Patrik Karl Jonas Ekeberg 1990 -
Karl Börje Ekeberg 1958 -
Albert Rudolf Gottfrid Ekeberg 1842 1923
Anders Ekeberg - 1840
Sven Knut Ivan Ekeberg 1881 -
Anna Elisabet Ekeberg 1922 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ekeberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning