Släktnamnet Ejenstam

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ejenstam som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Ejenstam

Namn Född Död
Karl Alvar Ejenstam 1933 2004
Anna Justina Ejenstam 1927 2004
Ellnis Gudrun Ejenstam 1931 -
Ernst Conny Ejenstam 1934 -
John Erik Ejenstam 1932 -
Nils Sune Ejenstam 1930 -
Ingeborg Justina Helena Ejenstam 1928 -
Ingrid Cecilia Ejenstam 1949 -
Sven Roland Ejenstam 1944 -
Eva-Margareta Ejenstam 1943 -
Muriel Birgitta Ejenstam 1942 -
Karl Herbert Ivan Ejenstam 1939 -
Kerstin Ann-Mari Ejenstam 1937 -
Knut Oskar Ejenstam 1913 1988
Elias Konrad Ejenstam 1899 1987
Anders Erik Ejenstam 1898 1986
Lars Johan Ejenstam 1891 -
Ingrid Maria Ejenstam 1942 -
Inga Lisa Ejenstam 1935 -
Anna Margareta Justina Ejenstam 1931 -
Valdemar Augustin Ejenstam 1901 1953

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Ejenstam eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning