Personer med namnet Ehrenborg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ehrenborg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ehrenborg

Namn Född Död
Andreetta Margareta Ehrenborg 1724 1792
Anna Beata Ehrenborg 1772 1825
Katarina Ulrika Ehrenborg 1779 1863
Ida Jeanna Ehrenborg 1903 1988
Maria Jacqueline Ehrenborg 1956 -
Sofia Ehrenborg 1665 1713
Kasper Johan Ehrenborg 1768 1828
Jöns Ehrenborg 1734 1794
Olof Ehrenborg 1739 1809
Charlotta Maria Sofia Ehrenborg 1784 1868
Maria Elisabet Ehrenborg 1728 1781
Karolina Gustava Katarina Ehrenborg 1791 1817
Anna Katarina Ehrenborg 1650 -
Karl Didrik Ehrenborg 1775 1822
Rikard Ehrenborg 1655 1700
Gustav Alexander Mauritz Ehrenborg 1820 1887
Märta Maria Katarina Ehrenborg 1859 1908

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ehrenborg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning