Personer med namnet Edström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Edström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Edström

Namn Född Död
Lars Olof Edström 1921 1985
Sara Brita Edström 1836 -
Ida Margareta Edström 1863 -
Karl Edström 1855 1931
Britta Karin Edström 1933 -
Ingrid Maria Edström 1931 -
Per Ivar Simon Edström 1929 -
Lars Axel Simon Edström 1935 -
Axel Simon Edström 1897 1974
Anna Kristina Eriksdotter Edström 1752 -
Anders Edström 1870 -
Jenny Elisabet Edström 1895 1980
Nanny Margareta Edström 1899 1983
Nils Olof August Edström 1870 1951
Jonas Petter Vilhelm Edström 1894 1956
Nils Olof Edström 1909 1977
Axel Stefan Edström 1945 -
Sven Valter Edström 1943 -
Stig Johan Edström 1954 -
Birgitta Elisabet Edström 1952 -
John Valter Eugen Edström 1913 2005
Maj Elisabet Edström 1924 2008
Märta Johanna Edström 1918 2007
Anders Algot Edström 1920 1921
Petrus Algot Edström 1893 1953
Gertrud Serafia Edström 1893 1969
Kristina Katarina Edström 1800 1882
Hulda Elisabet Edström 1866 -
Gustav Robert Edström 1836 1908
Gustav Ludvig Edström 1801 1857
Erik Markus Edström 1991 -
Lina Marielle Edström 1988 -
Sven Markus Edström 1967 -
Olof Edström 1771 -
Mattias Edström 1799 1800
Hans Olof Edström 1797 1800
Anna Magdalena Edström 1801 1809
Mattias Edström 1760 1845
Anna Magdalena Edström 1798 1800
Anders Edström 1766 -
Gerda Matilda Edström 1887 -
Berta Klementina Edström 1883 -
Ellen Maria Edström 1878 -
Axel Hjalmar Edström 1875 -
Anna Karolina Edström 1874 -
Erik Edström 1850 1916
Nils Edström 1680 1725
Olof Bryntesson Edström 1795 1869
Gun-Britt Elisabet Edström 1949 -
Leif Lennart Edström 1945 -
Erik Haldo Edström 1915 -
Brita Dorotea Edström 1826 1883
Eva Vilhelmina Edström 1856 1928

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Edström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning