Personer med namnet Edholm

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Edholm som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Edholm

Namn Född Död
Anna-Lisa Eriksson Edholm 1925 2002
Anna Sofia Edholm 1906 1995
Engla Brita Edholm 1892 1984
Brita Matilda Edholm 1907 1993
Judit Kristina Edholm 1898 1971
Eva Helena Augusta Edholm 1883 1949
Karl Edholm 1741 -
Anna Edholm 1976 -
Hilda Kristina Katarina Edholm 1894 1972
Axel Bernhard Edholm 1929 1984
Helmer Ture Edholm 1926 1994
Per Åke Edholm 1924 -
Karin Ingegärd Edholm 1923 -
Erik Ossian Edholm 1921 1988
Maja Teresia Edholm 1932 -
Lars Erik Jörgen Edholm 1961 -
Lillian Marie Edholm Edholm 1957 -
Bo Arne Stefan Edholm 1958 -
Lars Erik Arne Edholm 1935 -
Rut Birgitta Edholm 1930 -
Knut Helmer Edholm 1887 1963
Albert Magnus Edholm 1885 1978
Lars Erik Mattias Edholm 1911 1974
Selma Matilda Viktoria Edholm 1906 1938
Rut Gunborg Martina Edholm 1924 -
Dagmar Anna Karolina Edholm 1922 -
Fritz Gunnar Eugén Edholm 1919 -
Johan Helmer Valdemar Edholm 1916 -
Karl Yngve Nikolaus Edholm 1914 1938
Anna Viktoria Edholm 1922 2002
Hulda Ottilia Edholm 1892 1988
Axel Bernhard Edholm 1880 1929
Lars Erik Edholm 1876 1944
Nils Martin Edholm 1878 1951
Anna Viktoria Edholm 1896 1910
Johan Valdemar Edholm 1890 1905
Brita Kristina Edholm 1883 1906
Nils Martin Edholm 1848 1937
Erik Haqvin Edholm 1846 1922
Märta Kristina Edholm 1843 -
Nelly Brita Edholm 1920 -
Leo Evald Edholm 1919 -
Anders Erling Edholm 1916 -
Erik Verner Edholm 1914 2000
Nils Jonas Edholm 1913 1991
Anna Emilia Edholm 1910 1927
Brita Eulalia Edholm 1908 1914
Engla Edit Edholm 1906 1969
Jonas Anton Edholm 1904 1911
Lilly Kristina Edholm 1902 -
Karl Oskar Edholm 1901 1987
Engla Brita Edholm 1877 1954
Nils Erik Edholm 1881 1968
Karl Oskar Edholm 1877 1898
Edvard Nikolaus Edholm 1874 1875
Karl Niklas Eriksson Edholm 1844 1910
Johan Arne Edholm 1922 2002
Albert Vilhelm Edholm 1919 -
Emil Einar Edholm 1916 1970
Ester Emelia Edholm 1914 2001
Anna Margareta Edholm 1912 -
Elin Sofia Edholm 1909 1983
Alvar Edvin Gerhard Edholm 1937 1974
Karl Edvin Bernhard Edholm 1903 1989
Hilda Kristina Edholm 1901 1989
Helnie Ragna Eleonora Edholm 1927 1990
Rut Ebba Helena Edholm 1923 1976
Signe Vera Sofie Edholm 1929 1991
Jonas Erik Leander Edholm 1897 1980
Karl Oskar Edholm 1873 1968
Hulda Margareta Edholm 1886 -
Ida Kristina Edholm 1877 1954
Jonas Emanuel Edholm 1880 1882
Brita Karolina Edholm 1868 1956
Erik Gustav Edholm 1902 1999
Johan Emil Edholm 1865 1937
Anna Regina Edholm 1863 1942
Erik Jakob Edholm 1838 1895
Anna Elisabet Edholm 1840 1889
Martin Jakobsson Edholm 1808 1873
Bengt Olof Edholm 1906 1977
Vera Kristina Edholm 1925 -
Erik Bernhard Edholm 1898 1929
Per Konrad Edholm 1898 1925
Karl Vilhelm Edholm 1901 -
Erik Olof Edholm 1871 1958
Anna Elisabet Edholm 1781 1861
Erik Edholm 1816 1899
Martin Håkansson Edholm 1813 1864
Isak Martin Edholm 1844 1929
Märta Edholm 1784 1866
Magdalena Johanna Edholm 1774 1864
Esbjörn Edholm 1839 1920
Brita Margareta Edholm 1836 -
Elisabet Johanna Edholm 1834 1835
Katarina Erika Edholm 1830 1892
Olava Magdalena Edholm 1828 -
Karl Martin Edholm 1825 1895
Karl Edholm 1772 1852
Ingegerd Edholm 1771 1808

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Edholm eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning