Personer med namnet Edblad

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Edblad som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Edblad

Namn Född Död
Margareta Kristina Edblad 1849 -
Brita Märta Edblad 1847 1914
Olof Peter Edblad 1843 -
Katarina Maria Edblad 1841 -
Alexander Edblad - -
Isak Kristoffer Edblad 1817 1883
Jonas Petter Enok Edblad 1890 1981
Johan Valfrid Edblad 1848 1850
Lovisa Charlotta Edblad 1853 1936
Kristina Edblad 1844 1930
Johanna Karolina Edblad 1842 1930
Olof Jakob Edblad 1834 -
Olof Magnus Edblad 1815 1898
Jonas Petter Enok Edblad 1890 -
Johanna Katarina Edblad 1886 -
Märta Agneta Edblad 1883 1895
Brita Elisabet Edblad 1880 -
Johanna Karolina Edblad 1878 1881
Margareta Kristina Edblad 1875 -
Olof Johan Edblad 1873 -
Jonas Petter Edblad 1838 1917
Gertrud Lovisa Edblad 1883 1969

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Edblad eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning