Personer med namnet Eckman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Eckman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Eckman

Namn Född Död
Per Eckman 1728 1791
Margareta Elisabet Eckman 1735 1771
Jonas Eckman 1716 -
Hans Eckman 1714 -
Maria Margareta Eckman 1713 1788
Katarina Gertrud Eckman 1711 -
Olof Eckman 1710 -
Nikolaus Eckman 1709 -
Maria Helena Eckman 1708 -
Anna Elisabet Eckman 1706 -
Malin Eckman 1705 -
Anna Maria Eckman 1704 -
Petter Eckman 1702 1773
Ruth Marie Eckman 1939 2006
Lawrence Ferdinand Eckman 1912 1990
Maria Katarina Eckman 1762 -
Hans Karl Eckman 1752 1782
Engel Elisabet Eckman 1749 1789
Henrik Eckman 1747 1782
Elisabet Katarina Eckman 1745 1790
Kristina Eckman - -
Peter Eckman 1672 1732
Anna Eckman 1669 1743
Olof Eckman 1663 1713
Magdalena Eckman - -
Per Eckman 1635 1681
Karl Hansson Eckman 1710 1771
Hans Eckman 1703 -
Hans Eckman 1666 1743
Jakob Hans Eckman 1701 1765
Maria Katarina Eckman 1737 1814
Johan Eckman 1690 -
Birgitta Kristina Eckman 1720 1783
Maria Katarina Eckman 1702 1762

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Eckman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning