Personer med namnet Eckhoff

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Eckhoff som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Eckhoff

Namn Född Död
Adelaide Charlotta Eckhoff 1859 -
Ludvig Vincent Kristoffer Eckhoff 1854 1856
Karl Robert Vilhelm Eckhoff 1849 1925
Ida Vilhelmina Eckhoff 1847 1848
Hans Fredrik August Eckhoff 1841 1852
Alida Lovisa Eckhoff 1839 1921
Aurora Gustava Eckhoff 1838 1903
Katarina Vilhelmina Charlotta Eckhoff 1810 1891
Hans Kristoffer Vilhelm Eckhoff 1809 1859
Elisabet Lovisa Vilhelmina Eckhoff 1831 1910
Per Vilhelm Eckhoff 1814 1814
Margareta Eckhoff 1712 -
Peter Eckhoff 1716 1769
Hans Eckhoff 1706 1771
Lorentz Kristoffer Eckhoff 1785 1828
Vendela Margareta Eckhoff 1782 -
Hans Vilhelm Eckhoff 1780 1849
Hans Eckhoff 1753 1798
Maria Kristina Eckhoff 1771 1830
Claes Eckhoff 1711 1774
Peter Eckhoff 1675 1716

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Eckhoff eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning