Personer med namnet Drake

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Drake som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Drake

Namn Född Död
Eva Katarina Drake 1738 1798
Otto Magnus Drake 1692 1760
Helena Drake 1731 -
Olai Petri Drake 1599 -
Estrid Arvidsdotter Drake 1486 1555
Estrid Arvidsdotter Drake 1486 -
Jöns Drake 1560 1610
Kristina Drake 1615 1651
Kristina Drake 1665 -
Brita Drake 1665 1669
Johan Kristersson Drake 1615 1677
Gustav Drake 1634 1684
Hebbla Drake 1632 1707
Birger Magnusson [Drake] - -
Margareta Birgersdotter [Drake av Sunnerbo] 1510 1562
Margareta Kristina Drake 1673 1750
Märta Drake 1670 1743
Beata Drake 1665 1718
Hebbla Drake 1663 1737
Hans Leonard Drake 1663 1722
Johan Drake 1660 1667
Magdalena Drake 1643 1667
Katarina Drake 1642 1668
Knut Drake 1641 1699
Magnus Drake 1616 1693
Kristina Drake 1723 1781
Charlotta Sofia Drake 1721 1787
Margareta Hebbla Drake 1717 1718
Karl Fredrik Drake 1715 1778
Hedvig Eleonora Drake 1714 1768
Magnus Kristoffer Drake 1712 1774
Karl Magnus Drake 1668 1739
Beata Jacqueline Drake 1761 1761
Gunilla Margareta Drake 1765 1797
Margareta Drake 1719 1760
Johan Fredrik Drake 1697 1748
Sigrid Eriksdotter Drake 1901 -
Anna Drake 1675 1749
Helena Drake 1679 1755
Margareta Drake 1677 1740
Salomon Drake 1673 1722
Johan Drake 1671 1744
Kristina Jönsdotter Drake 1669 1743
Johan Olai Drake 1630 1693
Anna Drake 1680 -
Helena Jonsdotter Drake 1729 1798
Karl Adolf Drake 1800 1868
Helena Drake 1685 1755
Axel Otto Drake 1732 1802
Lars Johan Drake 1737 1791
Katarina Charlotta Drake 1777 1854
Knut Drake 1718 1765
Måns Jonsson Drake 1660 -
Olof Nilsson Drake 1530 -
Sofia Drake 1662 1741
Magdalena Kristina Drake 1735 1808
Axel Henrik Drake 1743 1797
Axel Drake 1560 1632
Margareta Drake - 1678
Krister Drake 1590 1619
Karl Drake - -
Erik Drake 1625 1673
Margareta Drake - -
Arvid Drake 1619 -
Hebbla Drake - -
Sigrid Drake - -
Karin Drake - -
Karin Drake - -
Brita Drake - -
Hans Drake 1595 1653
Beata Drake - -
Erik Drake - -
Knut Drake 1585 1639
Märta Drake 1590 -
Anna Drake 1615 -
Anna Helena Drake 1658 1692
Kristina Drake 1610 -
Magnus Birgersson Drake 1435 -
Margareta Drake 1510 -
Kristoffer Karl Drake 1679 -
Hans Gustav Drake - -
Arvid Drake - -
Knut Drake - -
Erik Drake - -
Arvid Drake 1619 1687
Fredrik Drake 1660 1709
Arvid Olofsson Drake 1510 1535
Cecilia Drake - -
Anna Drake - -
Olof Drake - -
Göran Drake - -
Claes Drake 1510 -
Erik Drake - -
Jöns Drake - -
Kristiern Drake - -
Arvid Knutsson Drake 1555 1618
Kristiern Drake 1445 -
Olof Drake 1480 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Drake eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.