Släktnamnet Deijenberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Deijenberg som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Deijenberg

Namn Född Död
Nils Gustav Deijenberg 1790 -
Nils Gustav Deijenberg 1787 1788
Anna Elisabet Deijenberg 1784 1877
Ebba Helena Deijenberg 1782 1802
Sven Deijenberg 1779 1845
Hans Algot Deijenberg 1777 1788
Nils Gustav Deijenberg 1772 1786
Olof Svensson Deijenberg 1770 1819
Sven Algotsson Deijenberg 1741 1790
Helena Deijenberg 1732 -
Johannes Algothi Deijenberg - -
Algot Deijenberg 1699 1786
Bengt Deijenberg 1695 1743
Johan Deijenberg - -
Eskil Deijenberg 1695 -
Kristina Deijenberg 1700 -
Ebba Maria Deijenberg - -
Elisabet Deijenberg - -
Maria Magdalena Deijenberg 1698 1743
Sveno Algothi Deijenberg 1658 1723
Kasper Svensson Deijenberg Brandberg 1702 1765
Daniel Deijenberg 1753 1781

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Deijenberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning