Personer med namnet Dassau

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Dassau som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Dassau

Namn Född Död
Ulrika Maria Juliana Dassau 1815 1878
Axel Fredrik Gustav Dassau 1846 1864
Karl Dassau 1788 -
Fredrik Vilhelm Dassau 1786 1857
Hedvig Sofia Dassau 1785 1831
Frans Dassau 1784 1785
Konrad Dassau 1782 1796
Hilda Ulrika Dassau 1830 -
Amanda Laurentia Charlotta Dassau 1827 -
Adolf Fredrik Dassau 1824 -
Hedvig Vilhelmina Dassau 1822 -
Adamina Fredrika Lovisa Dassau 1819 1916
Karl Johan Vilhelm Dassau 1817 1837
Beata Sofia Helena Dassau 1815 -
Vilhelmina Dassau 1812 -
Kristoffer Konrad Dassau 1784 -
Ulrika Charlotta Dassau 1781 -
Anna Sofia Dassau 1778 1839
Katarina Sofia Dassau 1804 1894
Lars Vilhelm Dassau 1789 1837
Vilhelm Dassau 1760 1788
Ulrika Eleonora Dassau 1759 1842
Karl Gustav Dassau 1756 1813
Adolf Dassau 1754 -
Maria Charlotta Dassau 1751 1819
Kristina Sofia Dassau 1750 1803
Kristoffer Konrad Dassau 1716 1783
Karl Kristoffer Dassau 1714 1714
Katarina Regina Dassau 1688 1752
Maria Magdalena Dassau 1685 -
Johan Dassau 1682 1755
Henrik Dassau - -
Herman Dassau 1645 1714
Karl Henrik Dassau 1717 -
Anna Margareta Dassau 1715 -
Herman Dassau 1713 -
Lucia Dassau 1710 1771
Parman Dassau 1707 1727
Johannes Dassau 1706 1727
Maria Magdalena Dassau 1703 1705
Brita Kristina Dassau 1702 1753
Johan Dassau 1747 1808
Hans Dassau 1675 1740
Maria Magdalena Dassau 1708 1764

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Dassau eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning