Personer med namnet Danckwardt-Lillieström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Danckwardt-Lillieström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Danckwardt-Lillieström

Namn Född Död
Nils Fredrik Danckwardt-Lillieström 1725 1754
Ebba Margareta Danckwardt-Lillieström 1725 1807
Eriana Aurora Danckwardt-Lillieström 1723 1771
Gabriel Danckwardt-Lillieström 1729 -
Elisabet Regina Danckwardt-Lillieström 1741 1815
Maria Ulrika Danckwardt-Lillieström 1740 1796
Ulrika Danckwardt-Lillieström 1738 1738
Ingeborg Danckwardt-Lillieström 1737 1781
Karl Johan Danckwardt-Lillieström 1735 1815
Anna Katarina Danckwardt-Lillieström 1733 1819
Nils Gabriel Danckwardt-Lillieström 1702 1744
Claes Danckwardt-Lillieström 1701 -
Regina Danckwardt-Lillieström 1660 -
Elisabet Danckwardt-Lillieström 1660 -
Kristina Danckwardt-Lillieström 1655 -
Fredrik Danckwardt-Lillieström 1655 1717
Niklas Danckwardt-Lillieström 1650 1705
Johan Danckwardt-Lillieström 1649 1661
Maria Danckwardt-Lillieström 1646 -
Magdalena Danckwardt-Lillieström 1695 -
Jakob Danckwardt-Lillieström 1693 1759
Johan Danckwardt-Lillieström 1690 1691
Magdalena Danckwardt-Lillieström 1689 -
Claes Danckwardt-Lillieström 1688 1738
Maria Danckwardt-Lillieström 1685 1728
Jakob Danckwardt-Lillieström 1651 1725
Kristina Regina Danckwardt-Lillieström 1683 1769
Claes Danckwardt-Lillieström 1613 1681
Johan Niklas Danckwardt-Lillieström - -
Hedvig Katarina Danckwardt-Lillieström 1762 1837
Maria Elisabet Danckwardt-Lillieström - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Danckwardt-Lillieström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning