Personer med namnet Curman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Curman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Curman

Namn Född Död
Emanuel Gregorii Curman Kretz 1667 1707
Grels Henriksson Curman 1634 1706
Anna Katarina Curman 1730 1807
Jakob Curman 1727 1754
Samuel Curman 1725 1783
Grels Bengtsson Curman 1722 -
Emanuel Curman 1720 1777
Nils Curman 1717 1781
Helena Maria Curman 1709 -
Bengt Grelsson Curman 1683 1737
Anna Katarina Curman 1787 1820
Samuel Niklas Curman 1783 -
Maria Elisabet Curman 1778 1854
Kristina Margareta Curman 1790 -
Sofia Maria Curman 1819 -
Axel August Curman 1811 -
Karl Vilhelm Curman 1809 1901
Adolf Napoleon Curman 1807 1900
Jeanette Amalia Curman 1805 1899
Inga Elisabet Curman 1804 1871
Karl Henrik Curman 1775 -
Maria Katarina Curman 1770 -
Helena Johansdotter Curman 1737 1781
Henrik Johansson Curman 1741 1820
Margareta Curman 1745 -
Samuel Curman 1749 1824
Kristina Johansdotter Curman 1754 1831
Kristina Maria Curman 1790 1876
Johan Peter Curman 1773 1849
Karolina Kristina Curman 1806 1837
Fredrika Dorotea Curman 1813 -
Johan Bengtsson Curman 1715 1782
Margareta Kristina Curman 1784 1858
Carin Curman 1945 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Curman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning