Personer med namnet Cronmarck

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Cronmarck som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Cronmarck

Namn Född Död
Elisabet Vilhelmina Cronmarck 1709 -
Charlotta Juliana Cronmarck 1707 1727
Peter Cronmarck 1705 1705
Johan Gabriel Cronmarck 1702 1712
Hedvig Sofia Cronmarck 1691 1751
Ulrika Eleonora Cronmarck 1689 1750
Hedvig Eleonora Cronmarck 1689 1689
Charlotta Cronmarck 1688 1753
Erland Cronmarck 1687 1709
Karl Ulrik Cronmarck 1685 1686
Anna Beata Cronmarck 1684 1751
Johan Gabriel Cronmarck 1683 1698
Karl Cronmarck 1682 1682
Sven Cronmarck 1681 1695
Anna Cronmarck 1679 1684
Maria Cronmarck 1678 1735
Elisabet Cronmarck 1675 1739
Cronmarck - 1676
Daniel Cronmarck 1670 1685
Peter Cronmarck 1667 1710
Daniel Cronmarck 1634 1705
Katarina Cronmarck 1677 1736

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Cronmarck eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.