Personer med namnet Cronberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Cronberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Cronberg

Namn Född Död
Anna Ingeborg Cronberg 1666 1728
Maria Eufrosyne Cronberg 1657 1721
Anders Cronberg Andersson 1798 1877
Carin Gerd Hedvig Cronberg 1944 -
Sven Erik Mårten Cronberg 1971 -
Gerd Annika Christina Cronberg 1968 -
Sven Lennart Christoffer Cronberg 1940 -
Hedvig Cecilia Cronberg 1971 -
Barbro Maria Cronberg 1971 -
Truls Erik Cronberg 1967 -
Per Ebbe Cronberg 1965 -
Stig Olof Cronberg 1964 -
Hans Axel Cronberg 1962 -
Nils Christoffer Cronberg 1961 -
Stig Nils Erik Cronberg 1935 -
Carl-Axel Ebbe Cronberg 1974 -
Lars Peter Ebbe Cronberg 1971 -
Folke Niclas Ebbe Cronberg 1968 -
Ebbe Per Axel Cronberg 1933 -
Gerd Ingrid Elin Cronberg 1937 -
Nils Ebbe Cronberg 1899 1986
Kristina Katarina Cronberg 1665 1705
Börje Olofsson Buraeus Cronberg 1622 1673
Daniel Lorentz Cronberg 1818 1860
Daniel Georg Cronberg 1776 1831
Ulrika Eleonora Cronberg 1782 -
Kristina Cronberg 1780 -
Regina Kristina Cronberg 1775 1775
Daniel Cronberg 1728 1782
Magnus Cronberg 1668 1748
Katarina Cronberg 1580 1628
Johanna Cronberg 1824 1889
Nils Nilsson Cronberg 1790 1828

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Cronberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning