Personer med namnet Cramér

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Cramér som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Cramér

Namn Född Död
Karolina Emilia Cramér 1826 -
Hedvig Hermanna Cramér 1824 -
Johanna Dorotea Charlotta Cramér 1820 -
Matilda Katarina Sofia Cramér 1818 -
Vendla Maria Elisabet Loretta Cramér 1814 1892
Lars Ludvig Cramér 1813 -
Johan Niklas Cramér 1812 -
Jesse George Cramer 1911 1969
Kristina Sofia Cramér 1794 1869
Petter Herman Cramér 1791 1824
Nils Cramér 1784 1855
Vendla Maria Cramér 1780 -
Margareta Dorotea Cramér 1783 -
Charlotta Albertina Cramér 1789 1833
Lars Cramér 1787 1829
Karl Abraham Cramér 1779 1828
Johanna Elisabet Cramér 1785 1857

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Cramér eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning