Personer med namnet Coyet

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Coyet som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Coyet

Namn Född Död
Brita Charlotta Coyet 1764 1789
Magdalena Vilhelmina Coyet 1676 1737
Gustav Vilhelm Coyet 1678 1730
Elsa Coyet 1690 1690
Sten Coyet 1688 1755
Erik Hardenberg Coyet 1686 1709
Peter Julius Coyet 1684 1684
Vilhelm Julius Coyet 1647 1709
Katarina Coyet 1646 -
Gustav Adolf Coyet 1660 1701
Karl Fredrik Coyet 1657 1701
Johan Fredrik Coyet 1654 1681
Kristina Juliana Coyet 1652 1692
Katarina Coyet 1650 1678
Magdalena Coyet 1650 1707
Gustav August Coyet 1809 1893
Adolf Coyet 1808 1849
Axel Julius Coyet 1692 1719
Kristian Magnus Coyet 1663 1730
Peter Julius Coyet 1618 1667
Ebba Augusta Maria Coyet 1839 1905
Fredrik Coyet 1620 -
Anna Gillisdotter Coyet 1585 1618

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Coyet eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning