Personer med namnet Cowley

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Cowley som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Cowley

Namn Född Död
Gladys Wilhelminia Cowley 1893 1975
Caren Cowley 1953 1989
Calvin Ellison Cowley 1923 1983
Brent Folsom Cowley 1954 2003
Francis Ellison Cowley 1919 1995
Dorothy Ellison Cowley 1918 1997
Murray Waldemar Cowley 1891 1976
Colleen Cowley 1941 1995
Bradley Wallace Cowley 1945 2018
Kermit Adams Cowley 1918 1982
Kaye Sylvia Cowley 1937 2017
R Adams Cowley 1917 1991
Hal Adams Cowley 1925 2014
William Adams Cowley 1914 1989
Stanford Adams Cowley 1910 1983
William Wallace Cowley 1886 1944
Margaret Jane Cowley 1884 1928
Frances Washington Cowley 1889 1890
William John Cowley 1852 1910

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Cowley eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning