Personer med namnet Comstedt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Comstedt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Comstedt

Namn Född Död
Albin Leonard Agaton Comstedt 1859 -
Gustava Augusta Comstedt 1852 1927
Johan Henrik Gustav Comstedt 1855 -
Karl Ossian Comstedt 1849 1850
Karl Julianus Comstedt 1824 1910
Margareta Gustava Comstedt 1808 -
Helena Elisabet Comstedt 1798 -
Petter Lars Comstedt 1796 -
Katarina Rebecka Comstedt 1793 1876
Rebecka Katarina Comstedt 1787 -
Gustav Adolf Comstedt 1762 -
Per Ambrosius Comstedt 1759 1826
Sara Elisabet Comstedt 1755 -
Ingrid Katarina Comstedt 1753 1796
Per Gustav Comstedt 1725 1766
Bengt Johansson Comstedt 1675 1759

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Comstedt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning