Personer med namnet Collin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Collin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Collin

Namn Född Död
Gustaf Bertil Collin 1899 -
Gustaf Folke Collin 1907 -
Carin Anna Maria Collin 1904 -
Gustaf Tage Collin 1902 -
Erik Gustaf Collin 1900 -
Gustaf Gunnar Collin 1897 -
Gustaf Reinhold Collin 1860 1913
Ingrid Helena Collin 1906 1994
Johan Oscar Collin 1814 1863
Elisabet Collin 1705 -
Nils Collin 1714 1783
Marie Louise Collin 1839 1905
Bengt Collin - -
nils larsson collin 1667 -
britta maria collin 1719 -
Johan Robert Collin 1866 -
Alma Sofia Collin 1864 -
Gustav Ferdinand Collin 1862 -
Karl Axel Collin 1860 -
Maria Lovisa Collin 1858 -
Gustav Johansson Collin 1831 1894
Johannes Svensson Collin 1788 -
Fredrik Svensson Collin 1804 -
Sven Svensson Collin 1801 -
Nils Svensson Collin 1792 -
Sven Nilsson Collin 1761 1853
Johan Collin 1750 1812
Jeppe Collin 1740 1820
Israel Nilsson Collin - 1709
Samuel Ertman Collin 1707 -
Brita Elisabet Collin 1710 1751
Israel Collin 1715 -
Alma Ingeborg Maria Collin 1879 1948
Konstans Collin 1670 -
Kristina Collin 1700 1754
Gustav Collin 1747 1788
Sara Nilsdotter Collin 1665 -
Israel Collin 1724 1728
Olof Collin 1719 1772
Jonas Collin 1683 1724
Johan Collin - -
Dan Ingvar Collin 1958 -
Ingvar Rudolf Collin 1937 -
Petrus Collin - 1775
Lars Gustav Collin 1772 -
Claes Abraham Collin 1768 -
Eva Henrika Collin 1766 -
Lars Collin 1731 1810
Sara Margareta Collin 1775 1841
Kristina Collin 1700 1754
Karolina Svensdotter Collin 1835 -
Elsa Katarina Collin 1702 1749
Jonas Collin 1722 1800
Sara Collin 1680 1762
Margareta Jonsdotter Collin 1665 1720
Anna Viktoria Eufemia Collin 1886 1948
Eva Kristina Collin 1768 1823
Petter Israelsson Collin 1682 1728
Nils Collin 1640 -
Elisabet Susanna Collin 1720 1782
Katarina Elisabet Collin 1752 1793
Per Collin 1714 1784
Margareta Collin 1766 1824
Lovisa Collin 1759 1788
Petronella Katarina Collin 1781 1857
Gustava Vilhelmina Collin 1872 1957

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Collin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning