Personer med namnet Colléen

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Colléen som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Colléen

Namn Född Död
Malte Per Gustav Colléen 1836 -
Henning Nils August Colléen 1857 1950
Agnes Marie Colléen 1875 1875
Tyra Emmy Augusta Colléen 1873 1943
Sara Emmy Ingeborg Augusta Colléen 1870 1870
Ellen Maria Linnéa Colléen 1868 1950
Axel Fritiof Colléen 1867 1940
Oskar Emanuel Colléen 1866 1948
Ernst Teodor Colléen 1864 1954
Gustav Emil Colléen 1862 -
Karl Anton Georg Colléen 1861 1951
Jonas Esaias Hjalmar Colléen 1859 -
Anna Kristina Serafia Colléen 1855 1948
Olga Maria Jenny Matilda Colléen 1853 1882
Sven August Colléen 1824 1883
Hildur Elisabet Colléen 1871 1950

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Colléen eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning