Personer med namnet Cavallin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Cavallin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Cavallin

Namn Född Död
Carola Victia Adelaide Cavallin 1855 -
Ingeborg Teodora Margreta Cavallin 1848 -
Karl Bernhard Sebastian Cavallin 1846 -
Hilda Amalia Charlotta Cavallin 1859 -
Sven Ragnar Cavallin 1871 -
Sigrid Ingegerd Ulrika Cavallin 1869 1957
Olof Harald Cavallin 1868 -
Karl Henrik Cavallin 1866 -
Hilda Elisabet Cavallin 1862 1932
Tyra Gunilla Cavallin 1875 -
Sofia Charlotta Cavallin 1819 1889
Karl Johan Cavallin 1816 -
Gustaf Fritiof Cavallin 1830 -
Karl Henrik Cavallin 1790 1836
Hilda Gustava Cavallin 1860 1897
Petter Andreas Cavallin 1748 1829
Samuel Cavallin 1692 -
Per Cavallin 1769 1828

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Cavallin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.