Personer med namnet Casselli

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Casselli som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Casselli

Namn Född Död
Barbro Casselli 1933 -
Gertrud Gunilla Casselli 1936 -
Ingrid Vilhelmina Casselli 1920 2011
Lilly Margareta Adeleide Casselli 1923 -
Nils Leonard Casselli 1892 1971
Set Vilhelm Casselli 1890 1967
Per Otto Öjar Casselli 1888 1965
Anna Hilda Elisabet Casselli 1895 -
Per Leonard Casselli 1844 1909
Katarina Aurora Juliana Casselli 1847 -
Karl August Torbjörn Casselli 1841 -
Gertrud Elisabet Leontina Casselli 1840 -
Jöns Vilhelm Axel Casselli 1838 -
Hilda Vilhelmina Josefin Casselli 1835 -
Jöns Casselli 1802 1868

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Casselli eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.