Personer med namnet Cassel

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Cassel som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Cassel

Namn Född Död
Erland Cassel 1724 1788
Adam Cassel 1802 1850
Eva Agneta Catarina Cassel 1961 -
Johan Magnus Cassel 1831 1891
Isak Ludvig Cassel 1885 1925
Sara Magdalena Cassel 1738 1809
Elisabet Cassel 1700 1701
Johannes Cassel 1697 1708
Maria Cassel 1694 1694
Cassel 1692 1693
Mårten Jonasson Cassel 1663 1704
Kristina Cassel 1702 -
Jakob Cassel 1697 1740
Hilda Vivika Cassel 1815 1876
Fredrik Gustav Cassel 1851 1904
Hilda Viktoria Cassel 1853 1925
Selma Magdalena Cassel 1852 1922
Viktor Cassel 1812 1873
Karl Gustav Cassel - -
Johan Leonhard Cassel - 1762
Klemens Månsson Cassel 1735 1776
Agneta Margareta Cassel - -
Peter Cassel 1671 1731
Leonard Jakobsson Cassel 1664 1724
Katarina Cassel 1723 1791
Tiburtius Cassel 1732 1821
Samuel Cassel 1694 1758
Charlotta Rebecka Cassel 1734 1793
Selma Eugenia Leontina Cassel 1823 1901
Johan Cassel 1683 1735
Fredrik Ferdinand Cassel 1821 -
Sofia Ulrika Cassel 1814 -
Napoleon Gustav Henrik Cassel 1810 -
Maria Elisabet Cassel 1807 -
Lovisa Eleonora Cassel 1802 -
Daniel Fredrik Cassel 1768 -
Daniel Magnus Cassel 1718 1803
Johan Magnus Cassel 1804 -
Margareta Elisabet Cassel 1806 -
Lars Gustav Cassel 1809 -
Magnus Elisaeus Cassel 1770 -
Gustav Ludvig Julius Cassel 1835 -
Erik Ludvig Cassel 1811 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Cassel eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.