Personer med namnet Carlquist

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Carlquist som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Carlquist

Namn Född Död
Erik Axel Julius Carlquist 1911 1970
Karl Gustav Carlquist 1887 1887
Bror Axel Fredrik Otto Carlquist 1838 1906
Karl Gustav Nils Georg Carlquist 1859 -
Johan Otto Mauritz Carlquist 1856 -
Karolina Charlotta Carlquist 1854 -
Anna Maria Kristina Carlquist 1852 1886
Nils Mattias Mauritz Carlquist 1822 1901
Ruth Ester Gunhild Carlquist 1912 1976
Inga Ottilia Lovisa Carlquist 1905 1982
Ellen Matilda Carlquist 1901 1976
Anna Birgitta Carlquist 1900 1991
Nils Karl Axel Carlquist 1870 1956
Karl Gustav Carlquist 1857 1933
Karl Gustav Carlquist 1824 1884
Emilie Gustava Carlquist 1833 -
Karolina Margareta Carlquist 1831 -
Milda Anna Maria Carlquist 1825 -
Otto Gustav Carlquist 1784 1854

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Carlquist eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.