Personer med namnet Cantzler

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Cantzler som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Cantzler

Namn Född Död
Albert Otto Cantzler 1912 -
Emma Elisabet Cantzler 1919 -
Brita Olivia Cantzler 1922 2009
Elvin Emanuel Cantzler 1917 1996
Sven Gunnar Cantzler 1915 1932
Anna Niolina Cantzler 1913 1999
Albert Otto Cantzler 1912 1996
Alfred Isidor Cantzler 1910 1979
Johan Arvid Cantzler 1908 1987
Karin Augusta Cantzler 1907 1920
Olof Einar Cantzler 1904 1976
Per Emil Cantzler 1903 1995
Ingrid Märta Cantzler 1901 1972
Karl Gustav Cantzler 1900 1989
Karl August Cantzler 1872 1946
Matilda Helena Cantzler 1833 1881

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Cantzler eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.