Personer med namnet Camitz

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Camitz som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Camitz

Namn Född Död
Kristina Camitz 1677 1743
Johan Niklas Camitz 1685 1763
Beata Elisabet Camitz 1726 1780
Sten Evertsson Camitz 1892 1986
Göran Claesson Camitz 1784 -
Anders Camitz 1787 -
Brita Camitz 1790 1791
Claes Jakob Göransson Camitz 1753 1823
Per Erik Camitz 1781 1823
Karl Henning Camitz 1894 -
Karl Georg Camitz 1762 -
Anna Kristina Camitz 1755 -
Per Camitz 1755 -
Maria Elisabet Camitz 1754 1807
Johan Camitz 1752 -
Karolina Camitz 1757 1835
Maria Camitz 1692 1749
Göran Camitz 1722 1785
Johan Camitz 1720 1779
Karolina Fredrika Ulrika Camitz 1718 -
Anna Sara Camitz 1713 -
Brita Maria Camitz 1712 -
Klara Camitz 1710 1787
Kristina Camitz 1708 -
Johan Camitz 1681 1741
Georg Camitz 1625 1687
Elisabet Camitz 1659 -
Anna Kristina Camitz 1755 1793
Maria Ulrika Camitz 1786 -
Anna Elisabet Camitz 1784 -
Konrad Camitz 1790 -
Georg Camitz 1750 1807
Georg Camitz 1788 1868
Maria Louise Camitz 1826 1857

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Camitz eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning