Personer med namnet Calén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Calén som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Calén

Namn Född Död
Frida Karolina Calén 1841 1842
Maria Lovisa Calén 1840 -
Konstantia Matilda Calén 1838 1881
Anna Charlotta Calén 1835 1885
Bernhard Emanuel Calén 1834 1870
Axel Teodor Calén 1832 1914
Emelie Sofia Calén 1830 1911
Herman Gideon Calén 1828 -
Fredrika Katarina Calén 1826 1912
Fredrika Calén 1827 1882
Anna Lovisa Calén 1796 1821
Maria Charlotta Calén 1794 1862
Göran Gideon Calén 1792 1861
Daniel Calén 1791 1833
Hedvig Fredrika Calén 1790 1859
Eva Katarina Calén 1788 1873
Isak Calén 1787 1789
Hedvig Charlotta Calén 1724 1765
Kristina Helena Calén 1722 -
Daniel Jonas Calén 1720 1720
Claes Calén 1677 1728
Jakob Calén 1769 1789
Abraham Calén 1769 1785
Jonatan Calén 1767 1768
Isak Herman Calén 1765 1802
Claes Gideon Calén 1757 1824
Daniel Calén 1755 1825
Herman Calén 1753 1753
Isak Calén 1717 1787
Katarina Charlotta Calén 1761 1824
Sofia Calén 1829 1878

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Calén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning