Personer med namnet Brusk

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Brusk som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Brusk

Namn Född Död
Lars Nilsson Brusk 1720 1789
Anders Nilsson Brusk 1729 -
Lars Karlsson Brusk 1697 -
Nils Karlsson Brusk 1686 1760
Mats Karlsson Brusk 1715 -
Karl Karlsson Brusk 1712 -
Lars Larsson Brusk 1733 -
Per Larsson Brusk 1726 1727
Lars Larsson Brusk 1726 1726
Lars Larsson Brusk 1723 1724
Nils Larsson Brusk 1722 1722
Erik Larsson Brusk 1718 -
Johan Larsson Brusk 1715 1746
Malin Johansdotter Brusk 1705 1708
Lars Johansson Brusk 1695 1767
Mats Larsson Brusk 1680 -
Jöns Larsson Brusk 1679 1749
Hans Larsson Brusk 1669 -
Karl Larsson Brusk 1663 1716
Johan Larsson Brusk 1665 1730
Erik Larsson Brusk 1651 1727
Lars Sunesson Brusk 1623 1719
Henrik Eriksson Brusk - -
Hans Larsson Brusk 1685 1751
Lars Larsson Brusk 1688 -
Erik Larsson Brusk 1689 1728
Karl Larsson Brusk 1695 1767
Peter Larsson Brusk 1697 1739
Lars Larsson Brusk 1661 1736

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Brusk eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning