Personer med namnet Brundin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Brundin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Brundin

Namn Född Död
Clement Brundin 1774 1850
Clement Brundin 1774 -
Brita Stina Brundin 1828 1889
Eva Johanna Brundin 1969 -
Maria Susanne Brundin 1966 -
Per Staffan Brundin 1978 -
Lars Niklas Brundin 1974 -
Lars Göran Brundin 1944 -
Erik Gunnar Brundin 1936 -
Lennart Brundin 1942 -
Lars Patrik Brundin 1966 -
Charlotte Elisabeth Brundin 1959 -
Kristina Elisabeth Brundin 1950 -
Edit Augusta Brundin 1911 2007
Johan Axel Nore Brundin 1908 1972
Anna Josefina Brundin 1905 1979
Erik Olof Gunnar Brundin 1902 1981
Erik Allan Brundin 1927 1928
Alve Verner Brundin 1925 2016
Rita Marianne Brundin 1960 -
Lars Gustav Gabrielsson Brundin 1830 -
Karl Gustav Brundin 1866 1930
Karl Gustav Verner Brundin 1899 1941
Glernt Verner Brundin 1932 2001
Tomas Verner Brundin 1955 -
Doris Marianne Brundin 1957 -
Sara Katarina Brundin 1842 -
Emma Kristina Brundin 1916 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Brundin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning