Personer med namnet Brunberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Brunberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Brunberg

Namn Född Död
Ericus Laurentii Pärsson Brunberg 1690 1751
Per Brunberg 1736 -
Hans Brunberg 1773 -
Claes Andersson Brunberg - -
Peter Ehrenfrid Brunberg 1865 -
Erland Fredrik Brunberg 1849 1849
Emelie Kristina Brunberg 1884 -
Kristian Julius Brunberg 1872 -
Hulda Gustava Maria Brunberg 1875 -
Johan Verner Brunberg 1878 -
Gustav Fredrik Brunberg 1882 -
Johan Fredrik Brunberg 1850 -
Gustav Edvard Brunberg 1854 -
Otto Henrik Brunberg 1857 1943
Kristina Maria Brunberg 1863 1943
Kristina Maria Brunberg 1810 1881
Sven Peter Brunberg 1807 1884
Erik Gustav Brunberg 1804 1887
Karolina Ulrika Brunberg 1812 1902
Gustava Lovisa Brunberg 1818 1871
Anna Charlotta Brunberg 1821 1889
Desideria Sofia Johanna Brunberg 1823 1896
Maria Elisabet Brunberg 1783 -
Helena Kristina Brunberg 1781 1848
Johan Brunberg 1776 1870
Erik Brunberg 1751 1830
Erik Andersson Brunberg 1714 1763
Pauline Brunberg 1907 -
Ingel Andersson Brunberg 1732 1774
Per Andersson Brunberg 1715 1776
Johan Brunberg 1749 1827

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Brunberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning