Personer med namnet Brander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Brander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Brander

Namn Född Död
Ernst Gustav Brander 1810 1861
Samuel Erik Brander 1730 -
Ida Emilia Brander 1913 1973
Ingrid Rosa Karolina Brander 1893 1977
Karin Hansdotter Brander 1625 1687
Fredrik Brander 1666 1712
Helena Brander 1700 -
Uno Brander 1888 1927
Hans Hansson Brander 1630 -
Anna Brander 1690 -
Fredrik Brander 1692 1736
Erik Brander 1667 1699
Hedvig Magdalena Brander 1745 1804
Nils Brander 1708 -
Zakarias Brander 1706 -
Erik Brander 1704 -
Eva Magdalena Brander 1702 1767
Hans Brander 1696 1749
Helena Brander 1693 1784
Daniel Brander - -
Zakarias Brander 1730 1782
Uno Brander 1689 1739
Uno Brander 1761 1835
Hans Uno Brander 1726 -
Kristina Barbara Brander 1765 1837
Hans Eriksson Brander 1658 1703
Brita Elisabet Brander 1686 -
Karl Esbjörnsson Brander 1650 1712
Anna Kristina Brander 1684 1757
Charlotta Kristina Brander 1792 1823
Johan Olsson Brander 1880 1946
Sven Arvid Brander 1926 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Brander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning