Personer med namnet Brandenburg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Brandenburg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Brandenburg

Namn Född Död
Agnes av Brandenburg 1257 1304
Agnes av Brandenburg - -
Matilda av Brandenburg 1248 1316
Joakim Brandenburg 1550 -
Frans Brandenburg 1580 -
Margareta Brandenburg - -
Albert Brandenburg - -
Gertrud Brandenburg 1665 1738
Anna Dorotea Brandenburg 1652 1732
Baltzar Brandenburg 1609 1673
Frans Nikolaus Brandenburg 1693 -
Barbara Gertrud Brandenburg 1692 -
Anna Katarina Brandenburg 1690 1727
Baltzar Henning Brandenburg 1683 1746
Jürgen Bernhard Brandenburg 1680 -
Joakim Brandenburg 1658 1726
Henrika Sofia Brandenburg 1756 1779
Johan Albrekt Brandenburg - -
Joakim Christian Brandenburg 1685 1735
Maria Lucia Lovisa Brandenburg 1757 1760
Joakim Brandenburg 1724 1794
Gunilla Johanna Brandenburg 1755 1794
Henrik Albrekt Brandenburg 1729 1795
Maria Eleonora av Brandenburg - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Brandenburg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning