Personer med namnet Brandberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Brandberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Brandberg

Namn Född Död
Anna Aletta Sara Hallina Brandberg 1989 -
Åsa Vendela Maria Joy Brandberg 1985 -
Ann Catarina Brandberg 1972 -
Carin Birgitta Brandberg 1969 -
Erik Vendel John Brandberg 1996 -
Oskar Johan Theodor Brandberg 2000 -
Carl Olof Vilhelm Brandberg 1993 -
John Olof Brandberg 1966 -
Bengt Gustav Brandberg 1945 2017
Carl Åke Brandberg 1937 -
Anders Olof Brandberg 1933 -
Ingrid Vendela Maria Brandberg 1904 -
Olof Anders Hildebrand Brandberg 1902 1973
Gustav Teodor Brandberg 1858 1928
Selma Margareta Brandberg 1850 -
Lars Kaspersson Brandberg 1730 1785
Kasper Svensson Deijenberg Brandberg 1702 1765
Emilia Linnéa Brandberg 1904 -
Anna Katarina Brandberg 1685 -
Anders Danielsson Brandberg 1828 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Brandberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.