Personer med namnet Bouvin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Bouvin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Bouvin

Namn Född Död
Anna Bouvin 1668 1708
Katarina Bouvin 1665 1719
Maria Bouvin 1648 1713
Margareta Johansdotter Bouvin 1646 1722
Michel Bouvin 1642 1720
Claes Bouvin 1659 1736
Pierre Bouvin 1652 1697
Anton Bouvin 1607 1690
Carl Stefan Bouvin 1949 -
Karl Einar Bouvin 1923 1997
Anna Brita Bouvin 1754 -
Anna Margareta Bouvin 1828 1894
Claes Bouvin 1704 -
Jakob Bouvin 1701 -
Antonius Bouvin 1699 -
Anna Bouvin 1695 -
Elisabet Bouvin 1692 1741
Märta Bouvin 1690 1760
Jakob Bouvin 1662 1704
Katarina Bouvin 1774 -
Peter Bouvin 1772 -
Margareta Bouvin 1770 -
Johan Bouvin 1767 -
Jakob Bouvin 1773 1820
Johan Bouvin 1771 -
Henrik Bouvin 1740 1819
Claes Bouvin 1737 1801
Johan Bouvin 1735 -
Henrik Bouvin 1733 1733
Susanna Bouvin 1730 -
Johan Bouvin 1697 1746
Susanna Bouvin 1770 -
Hans Bouvin 1767 -
Johan Bouvin 1765 1766
Katarina Bouvin 1763 -
Maria Bouvin 1760 -
Johan Bouvin 1756 1756
Margareta Bouvin 1754 -
Jakob Bouvin 1728 1794
Brita Maria Bouvin 1804 -
Katarina Kristina Bouvin 1802 -
Hans Bouvin 1796 1800
Johan Jakob Bouvin 1795 1795
Maria Elisabet Bouvin 1794 1800
Anna Margareta Bouvin 1792 -
Katarina Kristina Bouvin 1790 1801
Jakob Bouvin 1757 1807
Johan Jakob Bouvin 1799 -
Maria Margareta Bouvin 1827 1912
Johanna Elisabet Bouvin 1764 -
Johan Bouvin 1740 1765
Toussaint Bouvin 1650 1730

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Bouvin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning