Släktnamnet Borre

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Borre som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Borre

Namn Född Död
Maria Elisabet Borre 1784 1861
Katarina Helena Borre 1791 -
Sara Lovisa Borre 1798 -
Johan Borre 1752 -
Claes Borre 1742 1811
Helena Margareta Borre 1756 -
Maria Charlotta Borre 1754 -
Anna Lovisa Borre 1750 -
Sara Katarina Borre 1748 -
Gustav Kristoffer Borre 1746 -
Anna Elisabet Borre 1745 -
Maria Borre 1741 -
Göran Borre 1739 1819
Claes Borre 1710 1767
Gustav Abraham Borre 1707 1739
Hedvig Borre 1703 1705
Helena Margareta Borre 1699 1751
Claes Jönsson Borre 1632 1711
Anna Maria Claesdotter Borre 1701 1733
Claes Gustav Borre 1786 1869

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Borre eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning