Personer med namnet Borger

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Borger som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Borger

Namn Född Död
Gustav Georg Borger 1885 1886
Emil Borger 1879 1881
Axel Herman Borger 1873 -
Karl Valfrid Borger 1871 -
Natalia Borger 1870 -
Hilma Davida Borger 1875 1930
Knut Hilding Borger 1883 -
Adolf Fredrik Borger 1823 1874
Karl Erik Borger 1810 -
Anna Maria Borger 1808 1886
Samuel Borger 1805 1859
Erik Borger 1781 1831
Klara Albertina Borger 1855 -
Johanna Matilda Borger 1852 -
Sven Magnus Borger 1849 -
Erik Alfred Borger 1848 -
August Fredrik Borger 1845 -
Per Gustav Borger 1844 1922
Karl Adolf Borger 1842 1848
Anders Reinhold Borger 1820 1905
Karl Adolf Borger 1865 -
Beda Maria Borger 1884 -
Ernst Reinhold Borger 1881 -
Emma Kristina Borger 1876 -
Augusta Amalia Borger 1874 -
Edla Albertina Borger 1868 -
Anders Johan Borger 1840 1933
Ulrika Helena Borger 1815 1891
Oskar Fredrik Borger 1887 1924

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Borger eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning