Personer med namnet Bonnier

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Bonnier som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Bonnier

Namn Född Död
Gerhard Bonnier 1778 1862
Albert Bonnier 1820 1900
Eva Fredrika Bonnier 1857 1909
Adolf Bonnier 1806 1867
Elise Bonnier - -
Helene Anna Bonnier 1855 -
David Felix Bonnier 1822 1881
Alida Bonnier 1857 1920
Per Lukas Daniel Bonnier 1922 -
Albert Bonnier 1907 -
Otto Karl Adam Bonnier 1934 -
Simon Torben Felix Bonnier 1929 -
Margareta Albertina Bonnier 1954 2013
Hans Jakob Bonnier 1948 -
Albert Bonnier 1954 -
Carl-Johan Bonnier 1951 -
Sara Malena Johanna Bonnier 1973 -
Johan Jakob Bonnier 1917 2001
Marc David Bonnier 1968 -
Anna Martina Bonnier 1966 -
Dan Hugo Bonnier 1942 -
Suzanne Bonnier 1924 -
David Bonnier 1933 -
Tomas Bonnier 1926 -
Jonas Martin Bonnier 1928 -
Joakim Bonnier 1930 1972
Agneta Ulrika Matilda Bonnier 1915 -
Jonas Thufus Bonnier 1917 -
Kaj Bonnier 1901 1970
Gert Bonnier 1890 1961
Greta Bonnier 1887 1976
Åke Bonnier 1886 1979
Elin Bonnier 1884 1980
Tor Bonnier 1883 1976
Karl Otto Bonnier 1856 1941

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Bonnier eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning