Personer med namnet Bohm

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Bohm som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Bohm

Namn Född Död
Salomon Bohm - -
Henrik Adolf Bohm 1864 1923
Ulrik Adolf Bohm 1810 1811
Robert Teodor Bohm 1808 1808
August Vilhelm Bohm 1805 1882
Per Otto Bohm 1804 1804
Fredrik Emanuel Bohm 1801 1803
Johanna Ulrika Bohm 1798 1801
Ulrik Anton Bohm 1796 1798
Bohm 1795 1795
Karolina Ulrika Bohm 1794 1794
Johan Jakob Bohm 1792 -
Karl Gustav Bohm 1789 -
Karl Johan Ulrik Bohm 1752 1829
Karl Bohm 1720 1762
Maria Nilsdotter Bohm 1620 -
Nils Olofsson Bohm 1585 1637
Jakob Larsson Bohm 1601 1643
Larsson Bohm - -
Petter Larsson Bohm 1615 1668
Kristina Larsdotter Bohm - -
Olof Larsson Bohm - 1647
Torsten Larsson Bohm - -
Olof Larsson Bohm - -
Lars Olofsson Bohm 1571 1629
Olof Larsson Bohm 1639 1641
Brita Larsdotter Bohm 1607 1646
Katarina Nilsdotter Bohm 1619 1656
Ingeborg Bohm 1660 1722
Lars Larsson Bohm 1609 1645
Margareta Bohm - -
Karl Bohm - -
Maria Johansdotter Bohm 1654 1739
Johan Axelsson Bohm 1631 1677
Magdalena Bohm - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Bohm eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.